Familjerätt för alla i Helsingborg

17 maj 2022
jonas_olsson

editorial

Familjerätt innebär att man kan få stöd när det gäller frågor som faller under familjens väl och ve. I första hand är det alltid barnets behov man vill fokusera på. Var någonstans barnet eller barnen ska bo och var de kan få bästa möjliga omvårdnad. 

Behöver man själv eller någon närstående juridisk hjälp kan man vända sig till olika juridiska instanser. Bland annat kan nämnas familjerätt i Helsingborg, vilket är ett sådant ställe där man kan få all den hjälp man behöver i dessa svåra frågor som kan uppstå. 

Vanliga frågor som omfattas av familjerätt

Det handlar väldigt ofta om vem som ska ha vårdnaden om ett eller flera barn. Vid skilsmässor och separationer är det vanligt att man tar till juridisk hjälp för att lösa de frågorna. Andra saker är adoption. Då måste alla inblandade parter svara på frågor för att man ska utreda lämpligheten.   

När det gäller faderskap kan det uppstå dispyter mellan barnets mor och den hon pekat ut som fader. Vill man inte erkänna faderskapet kan det bli så att man får göra ett test. Det blir då utslagsgivande. Det resultatet kan då inte överklagas, utan gäller över den tid som följer.   

 

familjerätt

 

En vecka här och en vecka där

När det gäller var barnet eller barnen ska bo kan det ske på olika sätt. En vanlig uppdelning är en vecka hos modern och en vecka hos fadern. I de fall där det förekommer två fäder eller två mödrar blir det likadant. En vecka hos ena parten och en vecka hos andra. 

Umgängesfrågor är en annan sak som kan vara aktuellt att ta i. I vissa fall är det så att endast den ena parten är tilldömd vårdnaden medan den andra har umgängesrätt. Det beror på olika saker. För det mesta handlar det om förhållandena runt omkring i den sociala miljön.

Fler nyheter