I Stockholm är det vanligt med bergsprängning vid byggen

07 september 2020
jonas_olsson

Det byggs som aldrig förr, speciellt i och omkring våra stora städer där bostadsbristen är stor. Men många gånger är det också företag som behöver specialbyggda anläggningar till sin verksamhet. Vid all slags byggnation är det viktigt med markarbete så att det som byggs står stadigt och blir hållbart. Inte sällan ingår även bergsprängning i markarbetet, speciellt i stockholmstrakten men också på många andra ställen i landet. 

 

Olika förutsättningar vid bergsprängning

Berg är levande material och det är därför viktigt att, vid exempelvis en bergsprängning i Stockholm, ta hjälp av någon som väl känner till materialet. Bergarter skiljer sig ofta åt och alla sprängningar har dessutom olika förutsättningar. Man måste givetvis också ta hänsyn till omgivningen för att minimera störningar. Självklart måste sprängningen även gå säkert till och vara kontrollerad så att varken de som utför den eller de som befinner sig i närheten skadas.

Det finns många olika sprängtekniker för att kunna anpassa och välja teknik efter miljö och berg. Vid extra känsliga miljöer används exempelvis en rad olika tekniker i samverkan, och man använder ett lågbrisant sprängämne för att spränga så försiktigt som möjligt. Men det händer även att man använder elektroniska sprängkapslar för att kunna kontrollera och styra sprängningen optimalt. 

 

 

Viktigt med rätt kompetens och utrustning

Behöver man hjälp med bergsprängning ska man vända sig till ett företag specialiserat på detta och som har den rätta kompetensen inom företaget. Om sprängningen exempelvis ska ske under vatten eller under jord behöver man speciell kompetens. Utöver det behövs även specialutrustning för att arbetet ska ske på ett kompetent, kontrollerat och säkert sätt. 

Här är ett exempel på ett företag med bred specialistkunskap; http://gnestabergbyggare.se/. Det är alltid bra att kolla med ett par olika företag och be om ett kostnadsförslag innan man bestämmer sig för vem man ska anlita.

Fler nyheter