Kapa värmekostnaden och installera bergvärme

30 juni 2022
lily_hansen

editorial

Om du har ett hus som värms upp med direktel, blir du inte glad när elräkningen kommer. Som tur är finns det tekniska lösningar som hjälper dig att reducera din kostnad. Du kan nyttja den solenergi som kontinuerligt lagras på din tomt. Genom att installera bergvärme kan du hämta energi från borrhål i berg eller från en sjöbotten. Du kan lägga ut slingor under din gräsmatta och hämta den energi som finns i jorden.

Om du installerar ett system med bergvärmepump, sparar du inte bara pengar. Du är också miljövänlig. Direkt och indirekt minskar du behovet av fossila bränslen. Istället utnyttjar du i praktiken solenergi och den får du gratis.

 

En bergvärmepump flyttar energi

En värmepump sägs ofta fungera som ett kylskåp, men något omvänt. En kollektorslang läggs ner i ett borrhål, i sjöbotten eller under jord och flyttar in energin till en värmepump. Inuti denna cirkulerar en slinga med ett köldmedium i gasform. En kompressor förändrar trycket i systemet och energi tas upp och avges kontinuerligt. 

Värmepumpen värmer upp varmvatten för disk, tvätt och dusch. Om du har radiatorer eller golvvärme för att värma huset, lämpar det sig utmärkt att ha en bergvärmepump. Under hela året flyttar du lagrad termisk energi på din tomt in till huset.  

 

installera bergvärme

 

Ekonomi och bergvärme

Din bergvärmepump drivs av el från det befintliga elnätet. Utbytet mellan köpt elenergi och den energi du får ut från värmepumpen är god. Du köper en kWh och får ut mellan tre till fyra kWh från värmepumpen. Självklart bestäms totalekonomin av den investering du gör i bergvärmeanläggningen.

En leverantör av bergvärmesystem hjälper naturligtvis till att undersöka förutsättningarna för att installera bergvärme. Du får också hjälp med din investeringskalkyl. Lönsamheten påverkas givetvis var i landet du bor, men bland annat SMHI har detaljerad statistik som visar hur varmt och kallt det brukar vara i landets olika orter över ett år.

Fler nyheter