Konsten och utmaningen att välja skola

16 oktober 2019
admin

I Sverige har man som förälder möjligheten att välja vart man vill att ens barn ska gå i skolan. Många ser det som ett stort ansvar och ett viktigt val, och därför kan det vara värt att börja letandet efter en passande skola för sina barn tidigt. 

 

 

Det fria skolvalet

 

Eftersom vi har ett fritt skolval i Sverige kan man som förälder själv bestämma i vilken skola barnen ska gå. Det finns både statligt ägda och privata skolor. Något värt att tänka på dock är att många privata skolor har kösystem, eftersom intresset ofta är större än antalet elevplatser. Då måste man placera sitt barn i kö och det är de som står först i kön som kommer in först. Därför är det smart att börja kolla efter skolor tidigt när barnen fortfarande är små och går i förskolan. Det kan vara smart att ställa barnen i kö hos ett par olika skolor, så valmöjligheterna är större när det väl är dags att välja skola sen

 

Skolor med olika inriktningar

 

I Sverige är det lag på att alla skolor måste följa läroplanen som är utformad och fastställd av Skolverket. I den redogörs det för vad som ska läras ut i skolan, och vilken kunskap eleverna ska ha för att få betyg. De privata skolorna måste precis som de statliga följa läroplanen. Många privata skolor har olika former av inriktningar. Vissa har en estetisk inriktning med teater och sång på schemat utöver den övriga undervisningen, medan andra har en religiös utgångspunkt. Ett exempel på en skola med en religiös inriktning är Johannesskolan. De har en kristen profil men välkomnar alla. Det finns en skola som passar alla, oavsett om man letar efter en skola i Norrköping eller Luleå. Om man vet vad som passar ens barn och letar skola utifrån det, kommer skolvalet gå galant.

Fler nyheter