OVK-besiktning i Stockholm: Säkra en frisk inomhusmiljö

04 april 2024
Veronica Urena

editorial

För boende och fastighetsägare i Stockholm är begreppet OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, en viktig del av fastighetsförvaltningen. Denna lagstadgade kontroll är avgörande för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar korrekt och bidrar till en god inomhusmiljö. I denna artikel går vi igenom vad en OVK-besiktning innebär, dess viktiga roll, när och hur ofta den ska genomföras, och hur man väljer rätt besiktningsföretag i Stockholm.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK är en systematisk kontroll som utförs för att kontrollera att ett fastighets ventilationssystem uppfyller de lagkrav och normer som ställs på inomhusklimat och energieffektivitet. Besiktningen ska utföras av en certifierad besiktningsman och omfattar bland annat provning av ventilationens funktionalitet och flödesmätningar. Syftet med kontrollen är att förebygga hälsoproblem som kan orsakas av dålig luftkvalitet och att bidra till en hållbar energianvändning i fastigheter.

När och hur ofta ska OVK-besiktning utföras?

I Stockholm, precis som resten av Sverige, är det lag på att regelbundet genomföra OVK. För de flesta byggnader ska den första kontrollen ske inom tre år från det att byggnaden tagits i bruk och därefter minst vart tredje år. För vissa typer av byggnader, såsom industrier och sjukhus, kan kraven på frekvens och omfattning vara annorlunda. Om en OVK-besiktning inte blir godkänd måste ägaren åtgärda bristerna och genomföra en ny besiktning inom ett visst tidsintervall.

OVK besiktning i Stockholm

Vikten av rätt ventilation i storstadsområden

I Stockholm, där befolkningstätheten är hög och många människor spenderar det mesta av sin tid inomhus, är det särskilt viktigt att ventilationssystem fungerar väl. En bristfällig ventilation kan leda till en rad olika hälsoproblem såsom huvudvärk, allergier och astma. Dessutom kan en ineffektiv ventilation leda till onödigt höga energiförbrukningar och sämre miljöprestanda för byggnaden. OVK-besiktningen säkerställer att ventilationssystemen är reglerade på rätt sätt för att skapa en hälsosam och hållbar inomhusmiljö.

Hur väljer man rätt företag för OVK-besiktning i Stockholm?

Att hitta rätt företag för att utföra OVK besiktning i Stockholm kan vara en utmaning med tanke på antalet tjänsteleverantörer i regionen. Viktiga faktorer att tänka på inkluderar företagets certifieringar, erfarenhet och tidigare kundomdömen. Det är klokt att välja ett företag som specialiserar sig på OVK och som har god kännedom om lokala förordningar och specifikationer för Stockholms unika byggbestånd.

En av de rekommenderade aktörerna i branschen är Scandvik AB, ett företag som erbjuder professionella OVK-besiktningar i Stockholm. Med ett team av certifierade besiktningsmän och en lång erfarenhet från branschen är Scandvik AB en pålitlig partner för att säkerställa att din fastighets ventilationssystem är i toppskick. De erbjuder skräddarsydda lösningar som möter just dina behov, oavsett om det rör sig om komplexa kommersiella fastigheter eller bostadsrättsföreningar.

Fler nyheter